betway必威
科学研究
当前位置: 首页> 科学研究> 正文

各位老师:

申报通知请见附件,欲申报老师、团队可与科技处项目与成果办公室联系申报事宜。我校共计可申报4个人才和1个团队项目,如申报数量超出限额,学校将组织评审。请申报者将在线打印的申报材料(非正式上报版)一式3份及汇总表电子版于2016年9月21日前报科技处,电话:85953353。

                                                      

                                                betway必威

                                                  2016年9月18日